Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2012


ÅRSMÖTE

LIDKÖPINGS VSK
13 Mars kl 19.00
RÅDÅSGÅRDEN

   

    Dagordning

  1. Årsmötet öppnande.
  2. Röstlängd för mötet upprättas för ev. votering via närvarolista.
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  4. Fastställande av dagordning.
  5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
  7. a/ Behandling av styrelsens och kommittéernas årsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

        b/ Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
8.     Behandling av revisorernas verksamhetsberättelse för samma tid.
9.     Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
10.   Fastställande av medlemsavgift för 2013.
         Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2013; ungdom 100 kr, vuxen 250 kr och familj 500
         kr.
11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
         a/ Stadgeändringar
         b/ behandling av övergripande mål för 2012-2013
         c/ Behandling av verksamhetsplanen för 2012.
12.   Val av
         a/ ordförande för 2012 är vald, Tore Nylén
         b/ val av kassör för 2012-2013
         c/ sekreterare för 2012 är vald, Ulf Nyström              
         d/  halva antalet styrelseledamöter för 2012 och 2013,
         e/ fem suppleanter väljs för ett år 2012, en från varje kommitté,
         f/ två revisorer jämte suppleanter väljs för en tid av ett år 2012. I detta val får styrelsens
              ledamöter ej delta.
          g/ valberedning, tre ordinarie varav en som sammankallande, samt två suppleanter

13   Årsmötet avslutas.    

14  Övriga frågor och information.

 

Handlingar inför årsmötet finns på kansliet hos Leif A en vecka innan mötet.

Uppdaterad: 29 APR 2013 15:58 Skribent: Jan-Eric Thelin

Välkommen till Rådåsgården

Rådåsgården

imagetw51.png

Klubbens huvudsponsorer:

 Bahco Cup

 

Destination Läckö-Kinnekulle

 

Postadress:
Lidköpings VSK - Orientering
Rådåsgården Råda
53196 Lidköping

Kontakt:
Tel: 051014324
E-post: kansli@lidkopings-vs...

Se all info