Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsavgifter och resor


Lidköpings VSKs regelverk kring tävlingsavgifter och reseersättningar 2015.

 

Tävlingsavgifter

Nedan regler gäller för tävlingar som ingår i av LVSK utsett tävlingsprogram. Tävlandet bör i största möjliga mån ske i klubbens tävlingsdräkt. Reglerna är gemensamma för samtliga idrottsgrenar som finns upptagna i LVSK:s stadgar, fn orientering, skidåkning och löpning. Tävlingsprogram för respektive idrottsgren finns publicerat på hemsidan samt kan rekvireras från kansliet.

Tävlingskommitté tar inför varje säsong fram ett sanktionerat tävlingsprogram utifrån de ramar som anges i budget och verksamhetsplan. Detta program styr vilka tävlingar som är sanktionerade för utbetalning av ersättning för startavgift. För ungdom, till och med det år man fyller 20, betalar klubben, oavsett antal, de startavgifter som finns i respektive tävlingsprogram.

 • De första 2 startavgifterna (max 150:-/tillfälle) betalas av LVSK
 • De nästkommande 6 startavgifterna (oavsett belopp) betalas av den enskilde
 • Påföljande startavgifterna (max 150:-/tillfälle) betalas av LVSK
 • Medlem som yrkar ersättning för startavgift för sanktionerad tävling och som har betalat kontant till arrangören åberopar ersättning retroaktivt genom särskild blankett.

Se hemsidan eller kontakta kansliet.

Kvitto erfordras och medlem skall ha tävlat i föreningens namn samt resultatlista skall finnas tillgänglig för kansliet för att föra statistik.

 • LVSK för statistik över samtliga medlemmars tävlande och gör en avstämning årsvis då räkning på de delar som medlemmen skall betala skickas ut. Detta sker i samband med utskick för medlemsavgift i slutet av varje år.
 • Tävlande skall själv bekosta kostnader såsom:
  •  tillägg för bussning, hyra av utrustning (t ex sportidentpinne, tidtagningssystem mm), ej start, efteranmälningsavgift samt den del av startavgiften som överstiger 150:-
 • Avgifter för representationstävlingar, SM, GM, DM, stafetter mm som finns med i tävlingsprogrammet betalas av klubben, de som inte är med i tävlingsprogrammet kan betalas efter godkännande av tävlingskommittén.

 

 

Reseersättningar

 • LVSK betalar reseersättning för ungdomars tävlingar och av distriktförbunden anordnade ungdomsträningar, klubben betalar 4:-/mil och ungdom till chaufför.  Medlem yrkar själv ersättning genom särskild blankett. Se hemsidan eller kontakta kansliet. 
 • LVSK betalar reseersättning (milersättning för resande med personbil) för representationstävlingar (se ovan) upptagna i tävlingsprogrammet, milersättning utbetalas enligt gällande lagstiftning, fn ( nov-11)  18,50:- / mil. Utbetalningen förutsätter samåkning och att avresa sker från anvisad plats. Medlem yrkar själv ersättning genom särskild blankett. Se hemsidan eller kontakta kansliet.
 • LVSK betalar reseersättning (milersättning för resande med personbil) för representation, dvs möten, kurser, konferenser o.dyl som sker på uppdrag av kommitté eller styrelse, milersättning utbetalas enligt gällande lagstiftning, f.n ( nov-11)  18,50:- / mil. Utbetalningen förutsätter samåkning och att avresa sker från anvisad plats. Medlem yrkar själv ersättning genom särskild blankett. Se hemsidan eller kontakta kansliet.
 • LVSK betalar reseersättning för resor i samband med egna arrangemang. Milersättning utbetalas enligt gällande lagstiftning, f.n 18,50:-/mil ( nov-11).  Medlem yrkar själv ersättning genom särskild blankett. Se hemsidan eller kontakta kansliet
 • För resa och deltagande i av LVSK eller av annan förening arrangerad träning utgår ingen ersättning.

 

 

Uppdaterad: 09 MAR 2015 11:33 Skribent: Claes Ekberg
E-post: This is a mailto link

Välkommen till Rådåsgården

Rådåsgården

Banner_rund

Klubbens huvudsponsorer:

 Bahco Cup

 

Destination Läckö-Kinnekulle

 

Postadress:
Lidköpings VSK - Orientering
Rådåsgården Råda
53196 Lidköping

Kontakt:
Tel: 051014324
E-post: kansli@lidkopings-vs...

Se all info