Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsavgifter och resor


 

Tävlingsavgifter och resor

 


Lidköpings VSKs regelverk kring tävlingsavgifter och reseersättningar 

Börjar gälla från 180701.

Tävlingsavgifter (Beslutade på styrelsemöte 19 april 2018)
Nedan regler gäller för tävlingar som ingår i av LVSK utsett tävlingsprogram. Tävlandet bör i största möjliga mån ske i klubbens tävlingsdräkt. Reglerna är gemensamma för samtliga idrottsgrenar som finns upptagna i LVSK:s stadgar, fn orientering, skidåkning och löpning. Tävlingsprogram för respektive idrottsgren finns publicerat på hemsidan samt kan rekvireras från kansliet. (Vilka skidtävlingar som ingår föreningens program kan förändras under säsongen beroende på snöförutsättningar, kontrollera med ledarna)


• Tävlingskommitté tar inför varje säsong fram ett tävlingsprogram utifrån de ramar som anges i budget och verksamhetsplan. Detta program styr vilka tävlingar som är sanktionerade för utbetalning av ersättning för startavgift. För ungdom, till och med det år man fyller 25, betalar klubben, oavsett antal, de startavgifter som finns i respektive tävlingsprogram. De över 25 år betalar alla avgifter själva förutom mästerskapstävlingar, se nedan.
• Avgifter för representationstävlingar, SM, GM, DM, stafetter mm som finns med i tävlingsprogrammet betalas av klubben, de som inte är med i tävlingsprogrammet kan betalas efter godkännande av tävlingskommittén innan anmälan. Gäller alla åldrar.
• Avgifter för träningar hos andra föreningar betalas av alla medlemmar oavsett ålder.
• Tävlande skall själv bekosta kostnader såsom:
- hyra av utrustning (t ex sportidentpinne, tidtagningssystem mm), ej start, efteranmälningsavgift samt den del av startavgiften som överstiger 160:-
• Medlem som yrkar ersättning för startavgift för sanktionerad tävling och som har betalat kontant till arrangören åberopar ersättning retroaktivt genom särskild blankett.
• LVSK för statistik över samtliga medlemmars tävlande och gör en avstämning årsvis då räkning på de delar som medlemmen skall betala skickas ut och utbetalning görs av ersättning till medlemmar som lämnat in kvitton med resultatlista (eller länk till om den finns på nätet) på tävlingsavgifter. Kvitton ska vara inlämnade senast 30 nov för att ingå i årsavstämningen.


Reseersättningar
• All utbetalning av reseersättning förutsätter samåkning och att avresa sker från anvisad plats.
• LVSK betalar reseersättning för ungdomars tävlingar och av distriktsförbunden anordnade ungdomsträningar, klubben betalar 4:-/mil och ungdom till chaufför.
• LVSK betalar reseersättning (milersättning för resande med personbil) för representationstävlingar (se ovan) upptagna i tävlingsprogrammet, milersättning utbetalas enligt gällande lagstiftning, 18,50:- / mil.
• LVSK betalar reseersättning (milersättning för resande med personbil) för representation, dvs möten, kurser, konferenser o.dyl som sker på uppdrag av kommitté eller styrelse, milersättning utbetalas enligt gällande lagstiftning, 18,50:- / mil.
• LVSK betalar reseersättning till funktionärer för extra resor (ej till och från) i samband med egna arrangemang, efter godkännande av tävlingsledaren. Milersättning utbetalas enligt gällande lagstiftning, 18,50:-/mil
• För resa och deltagande i av LVSK eller av annan förening arrangerad träning utgår ingen ersättning.
• Medlem yrkar själv ersättning genom särskild blankett. Se hemsidan eller kontakta kansliet

 

Uppdaterad: 28 JUN 2018 08:35 Skribent: Claes Ekberg
E-post: This is a mailto link

Välkommen till Rådåsgården

Rådåsgården

imagetw51.png

Klubbens huvudsponsorer:

 Bahco Cup

 

Destination Läckö-Kinnekulle

 

Postadress:
Lidköpings VSK - Orientering
Rådåsgården Råda
53196 Lidköping

Kontakt:
Tel: 051014324
E-post: kansli@lidkopings-vs...

Se all info